Länkar

Jordbruksverkets bestämmelse om kaniner

Jordbruksverket

 

Föreningssidor

Sveriges Kaninavesföreningars Riksförbund

Norrbottens Läns Kaninavelsförening

Västerbottens Läns Kaninavelsförening

 

Uppfödare i Norrbotten

Brunnsgärdans Kaniner - Belgisk Jätte

Gran Giants - Belgisk Jätte

Isvinds Kaniner - Lejonhuvad Kanin och Hermelin

Jönsbybackens Kaniner - Tysk jättescheck, Rex och White

Mytos Kaniner - Lilla silver och Hermelin

Norrbottens Jättar - Belgisk Jätte och Dvärgvädur

Pyrolagården - Blå wiener och Lejonhuvad Dvärgvädur

Savannens Kaningård - Wiener, Alaska, Tan, Lejonhuvad Kanin och Hermelin

Silverbuskens Kaniner - Dvärgvädur

Silvergårdens Kaniner - Blå Wiener

Vikens Kaningård - Stora Silver, Lilla Silver, Dvärgvädur och Hermelin

 

Uppfödare i övriga Sverige

 Dragongårdens Kaniner - Dvärgvädur